top of page

Hender - "håndlift"

Hendene er vårt andre ansikt. De er alltid synlige, men blir ofte glemt. 

En spennende undesøkelse viser at forsøkspersoner kan gjette alderen til en person nokså presis bare ved å se på hendene.

De siste årene har det utviklet seg flere metoder som forynger hendene. Fra "Facelift" blir det til "Handlift" - håndløft. 

Her kombinerer man:

  • Fjerning av aldersflekker

  • Skrumping av store vener

  • Filler

Behandlingen gjennomføres i flere omganger. Mellom 1-5 besøk kan være nødvendig. Men de aller fleste trenger 2-3 behandlinger.

Det er ikke alltid nødvendig å bruke alle tre behandlingsmetoder. Mange vil være mer enn fornøyd etter fjerning av aldersflekker og eventuell skrumping av vener. Mens andre bare trenger filler i hendene. Da trenger man bare en behandling.

Eksempel hvor man kun har brukt filler

tmp7a76b823-2.png

Det er ikke nødvendig med bedøvelse før behandling av hendene, men bedøvelses krem (Emla) kan brukes dersom man ønsker det.

Fjerning av aldersflekker

Flekkene fjernes skånsomt med radiobølge behandling. Det øverste hudlaget som inneholder pigmentet varmes opp og kan tørkes bort. Radiobølger har en nøyaktig presisjon, som overgår andre type behandlinger. Effekten synes med en gang og derfor kan man behandle hudlag for hudlag til alt pigment er fjernet.

Skrumping av vener

Vener kan skrumpes med radiobølger ved å føre en nål inn i årene som varmes opp. Eller man kan injisere ett stoff som heter Aethoxysklerol i venen som fører til at den skrumper.

Disse metodene kan også brukes for å fjerne sprengte blodkar og åreknuter ellers på kroppen og i ansiktet

Filler

Filler brukes til å fylle håndryggen dersom senene er veldig tydelige. Venene på håndryggen skjules også da til en viss grad, slik at skrumping av vener ikke alltid er nødvendig.

bottom of page