top of page

Hudkreft

De tre vanligste formene for hudkreft

Basalcellekarsinom

Hvit hudkreft

 • Hos eldre

 • På solutsatte steder

 • Sprer seg ikke

bcc-int-2.png
bcc-nese-int-2.png

Plateepitelkarsinom

Hvit hudkreft

 • Hos eldre

 • På solutsatte steder

 • Kan spre seg

scc-leppe-int-2.png
scc-øre-int.png

Malingt melanom

Svart hudkreft eller føflekkreft

 • Også hos yngre

 • Alle steder, men hyppigere på solutsatte steder

 • Sprer seg tidlig

Melanoma2-int-2.png
Melanoma-int-2.png

Faresignaler

Føflekker som plutselig endrer

 • Farge, pigmentering

 • Form

 • Størrelse

 • Begrensning

 • Symptomer som kløe, irritasjon og/eller blør.

Føflekker som er større enn 6 mm.

Ikke Melanom hudkreft, Basalcellekarsinom (BCC) og Plateepitelkarsinom (SCC):

Plateepitelkarsinom kan i sjeldne tilfeller spre seg, hvis den ikke behandles. I 2021 ble det registrert 3097 nye tilfeller (1669 menn og 1428 kvinner). 58 personer døde av sykdommen. 

Basalcellekarsinom er den vanligste kreftformen. BCC er ikke dødelig, men kan kreve omfattende behandling hvis man ikke kommer tidsnok til lege. BCC registreres ikke i kreftregisteret, men basert på forekomsten i Sverige kan vi estimere 20 000-25 000 nye tilfeller årlig i Norge. 

Føflekkreft, Malignt melanom (MM) er derimot svært farlig og sprer seg rask etter at den har fått en viss tykkelse. MM er den mest alvorlige formen for hudkreft og den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25-50 år i Norge. I 2021 ble det registrert 2443 nye tilfeller av sykdommen (1279 menn og 1164 kvinner) og 295 døde av sykdommen. Personer med lys hud, rød hårfarge, mange små føflekker eller store uregelmessige føflekker har økt sjanse for MM. Det er viktig å oppdage den tidlig og fjerne den raskt. Fjernes den tidlig nok vil den ikke spre seg og man blir helt frisk. 

Føflekkreft har økt kraftig blant både menn og kvinner de siste 10 årene, men flere menn enn kvinner dør av sykdommen. Sammenlignet med de andre nordiske landene er dødeligheten 40% høyere i Norge. På verdensbasis er Norge på andre plass når det kommer til dødelighet som følge av føflekkreft, kun slått av New Zealand. En av grunnene til at nordmenn kommer så dårlig ut på statistikken over dødelighet som følge av føflekkreft, er at det oppdages for sent. 

 

Eksponering for UV-stråling fra sol og solarium er hovedårsak til føflekkreft og andre typer hudkreft. Den sterke økningen av hudkreft i Norge skyldes sannsynligvis endringer i solings vaner.

For alle typer hudkreft er tidlig diagnose og fjerning avgjørende!

bottom of page